Сучасна упаковка від "Черкаситара"

"Черкаситара" – це мобільна, самодостатня компанія, що стала провідним регіональним виробником гофротари. Основний принцип роботи компанії – це повна орієнтація на прогресуючі потреби споживачів, надійність у партнерстві, висока якість за доступні ціни. Сучасна упаковка від "Черкаситара" - це якісна і надійна продукція.

Сучасна упаковка, представлена нашою компанією являється високоякісною упаковкою, яка гарантує збереження візуальних та споживчих характеристик будь-якої продукції під час транспортування та реалізації.

Якісне виробництво гофротари

Сучасна упаковка. Впродовж пятнадцяти років динамічної роботи на ринку упаковки правління "Черкаситара" успішно забеспечує виробництво гофротари і системно працює по чотирьох напрямках:

Придбання технологічного обладнання, параметри якого б відповідали не тільки вимогам сьогодення, а й перспективам завтрішнього дня. Максимальна модернізація існуючих виробничих потужностей.

Оперативне виконання замовленнь (3-4 робочих дня) та високий рівень обслуговування споживачів. Створення та закріплення позитивної репутації компанії як серед замовників так і конкурентів, систематичне проведення маркетингових досліджень з метою правильної орієнтації діяльності в умовах жорсткої конкуренції.

Ефективна соціальна політика, підбір та робота з кадрами, які б забезпечили виконання поставлених завдань. Стимуляція підвищення фахового рівня шляхом отримання вищої академічної освіти, проходження тренінгів та курсів підвищення кваліфікації.

Грунтовна робота по залученню іноземних інвестицій та кредитів як найефективніший метод досягнення якісно нового технологічного рівня розвитку. Орієнтація на малий та середній бізнес, який, спираючись на державну підтримку, має стійку тенденцію кількісного росту.

Завдячуючи цій стратегії, "Черкаситара" міцно зайняло на ринку України свою нішу дрібносерійного виробництва. Якісне виробництво гофротари і гофрокартону створює можливість для нашої компаніх виробляти та реалізувати більше 1000 типорозмірів гофроупаковки, як традиційного дизайну так і складної конфігурації з трикольоровим флексодруком. Значна частка продукції замовляється підприємствами-експортерами, які направляють свою продукцію в нашій упаковці в країни Східної та Західної Європи, Північної Америки, Японії та країни Близького Сходу.

Виробничі площі фабрики перевищують 4000м². Виробничі потужності дозволяють виробляти щоденно до 30 тисяч м² гофровиробів. Складські приміщення займають площу в 1300м², мають зручний під’їзд, а вантажно-розвантажувальні роботи виконуються швидко з використанням спеціальної техніки, що дає змогу швидко обслуговувати клієнтів.

Виробництво гофрокартону

Наша компанія забеспечує якісне виробництво гофрокартону. Технічний арсенал фабрики включає: вітчизняну лінію по виробництву гофрокартону ЛГКП2-02, японську автоматизовану лінію ISOWA 6 по виготовленню гофротари, німецький паровий котел LOOS, інше переробне, пакувальне та поліграфічне обладнання.

Комп’ютерізація робочих місць для працівників інженерно-технологічного складу дозволила кардинально підвищити ефективність роботи відділу маркетингу та збуту, бухгалтерії і, як результат, різко збільшити кількість і об’єм замовлень і домогтися значного приросту фінансового обігу. Наявність сучасної оргтехніки дозволяє виконувати власні дизайнерські розробки для замовників.

Акціонерне товариство “Черкаситара” засноване 23 жовтня 1995 року. Головна мета співзасновників та акціонерів товариства – це створення першого підприємства в Черкаській області, яке б представляло галузь гофроупаковки, попит на яку на той час був величезний. Одних консервних заводів в області працювало більше 30…

В 1996 році добудована фабрика, фахівці пройшли навчання на Дніпропетровській кондитерській фабриці, де виготовляють аналогічну тару.

З перших днів заснування проводилась активна робота по залученню іноземних інвестицій та кредитів, без яких, в умовах економічного хаосу та гіперінфляції неможливо налагодити принципово нове для регіону виробництво. Так, почалася співпраця з австрійською компанією “Дуропак” з метою створення спільного підприємства, але в зв’язку з різким погіршенням загальної політичної і економічної ситуації проект не було реалізовано.

В 1997 році підприємство “Черкаситара” отримало через банк “Аваль” кредит Європейського банку реконструкції та розвитку, за допомогою якого завершено будівництво фабрики та закінчені пусконалагоджувальні роботи. Це був вирішальний етап в історії становлення підприємства, поскільки вже в квітні 1997 року з лінії зійшов перший гофрокартон і підприємство почало працювати на споживачів.

Цілі у сфері якості на 2017 рік

Враховуючи прийняту політику у сфері якості, керівництво ПОГ «ЧЕРКАСИТАРА» ВГОІ «Рух за рівні можливості» ставить перед підприємством на 2017 рік такі основні цілі у сфері виробництва гофрокартону та виробів з гофрокартону:

 • забезпечити задоволення вимог споживачів продукції, що виробляється підприємством;
 • наполегливо проводити заходи з технічного розвитку та вдосконалення виробництва;
 • мати відповідальний та висококваліфікований персонал, наполегливо підвищувати рівень його підготовки та умови праці;
 • добитися забезпечення фінансової стабільності та економічної доцільності діяльності підприємства.

Для удосконалення системи управління якістю:

 • завершити розроблення та впровадження документації системи управління якістю відповідно до вимог нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015;
 • продовжити проведення заходів з вдосконалення технічної бази підприємства;
 • забезпечити проведення у 2017р. заходів з сертифікації системи управління якістю підприємства на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015.

Для задоволення потреб замовників та споживачів:

 • постійно здійснювати заходи з розширення кола споживачів, номенклатури та якості продукції, добитися повного завантаження наявного виробничого устаткування;
 • розширювати номенклатуру та підвищувати якість виробленої продукції.

Для забезпечення технічного розвитку виробництва:

 • забезпечити постійне підтримання у робочому стані виробничого устаткування;
 • впровадити заходи з реконструкції виробничих приміщень та оптимізації розміщення виробничих та складських ділянок.

Для підвищення кваліфікації та вдосконалення умов праці персоналу.

 • сприяти створенню атмосфери довіри, творчого відношення до праці і заохочення ініціативи співробітників;
 • надавати можливість персоналу розвивати свою компетентність шляхом підвищення кваліфікації, професійної підготовки та обміну досвідом;
 • щорічно проводити заходи з навчання та підвищення кваліфікації персоналу, який задіяний у виробництві та забезпеченні якості продукції, в системі охорони праці, пожежної безпеки, дотриманні екологічних вимог до функціонування підприємства.

Для забезпечення фінансової стабільності:

 • домогтися достатнього рівня прибутковості у діяльності підприємства для забезпечення фінансування подальшого розвитку виробництва та забезпечення його необхідними ресурсами;
 • добиватися, щоб продукція завжди була доступною, високого виконавчого рівня і потрібною для споживачів.